Om Peab Asfalt

Banner Asfalt

Peab Asfalt

Peab Asfalt är ett dotterbolag inom Peabkoncernen. Vi är ett av Sveriges största specialiserade företag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Verksamheten har ca 700 anställda och bedrivs i tre regioner i Sverige samt genom varumärkena Asfaltbeläggningar i Boden och Asfalt och Väg i Strängnäs. I Norge är vi verksamma genom dotterbolaget Peab Asfalt Norge AS samt varumärkena Terje Hansen och Norwegian Aggregates.

Våra medarbetare – vår viktigaste resurs

En avgörande faktor för vårt bolag skall gå bra är våra engagerade och yrkeskunniga medarbetare. Då arbetet i asfaltbranschen ställer stora fysiska och psykosociala krav på medarbetarna är en god personalvård, ett bra klimat på arbetsplatserna och en god arbetsmiljö, avgörande för oss.

Handslaget

För att följa upp att vi uppnår dessa krav och få en överblick på hur våra medarbetare upplever sitt arbete, genomför Peab Asfalt vart annat år en medarbetarundersökning, Handslaget. Genom undersökningen har varje enskild medarbetare möjlighet att vara med och påverka, förbättra och utveckla verksamheten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Peab Asfalt bedriver även ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Samtidigt arbetar vi med att höja alla medarbetares kompetens och medvetande om betydelsen om säkra arbetsplatser för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation.

Peab Hälsa och Fritid

Då vi inom Peab anser att det är viktigt att man skall få en god balans mellan arbete och fritid, har vi Peab Hälsa & Fritid som genom för en rad olika aktiviteter för att ge dig möjligheter till en innehållsrik fritid, god trivsel och gemenskap.

Läs mer om att jobba hos Peab Asfalt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *