Mycket på gång inom Swerecycling

Redan när jag började min anställning i februari var Swerecycling kanske den del av TIRO-programmet jag var mest nyfiken på. Jag hade väl ett ganska bra hum om vad Swerecycling sysslade med, även om det kanske inte var lika självklart som Swerocks grus & berg- eller betongverksamhet, men jag hade trots det många funderingar. Varför hade man startat ett återvinningsvarumärke inom Swerock? Hur fungerade flödet av massor och material, vem sålde, vem köpte och hur såg affärsstrategin ut?

För att ge alla oinvigda läsare en chans att hänga med tänkte jag börja med att förklara Swerecyclings verksamhet i all enkelhet.

Swerecycling är ett relativt nystartat varumärke inom Swerockkoncernen vars huvudsakliga affärsstrategi är att hantera överskottsmassor, förorenade jordar och andra typer av bygg- och anläggningsavfall. Man erbjuder även tjänster som vattenrening och sanering och idéer om nya eller utvecklade affärsområden råder det ingen brist på. Verksamheten drog igång i syd för ett par år sedan och etableringen är i full gång i övriga landet.

IMG-664354458

För lite drygt två veckor sedan var det dags att hälsa farväl till betong-blocket och ge mig vidare till Swerecycling. Under de första dagarna fick jag en genomgång av verksamheten och var ute och kollade på schaktdeponier, tippar och mellanlagringar.

Eftersom verksamheten är såpass ung och verkar inom en väldigt innovativ och föränderlig bransch finns det många spännande utvecklingsområden. Under introduktionen blev jag, Rickard och Andreas tilldelade tre projekt. Vi projektleder vars ett men kommer arbeta som projektgrupper och samarbeta över regionerna. Projektet Andreas leder handlar om ny och återvunnen jord, Rickards om betong och mitt lite mer övergripande om ett system för att samla och hantera information. Känns som vi har en intressant höst framför oss!

Kommentera