Vattenrening – En del av Swerecyclings arbete för en bättre miljö

Peab brukar beskrivas som ett företag som har förmåga att leverera en helhetslösning av produktionsresurser, från ax till limpa. Inom Peab Industri finns en mängd företag och varumärken som alla är verksamma inom bygg- eller anläggningsbranshen.

Med jämna mellanrum växer Peab Industri genom att nya verksamhetsområden tillkommer. Ett av de lite nyare tillskotten är Swerecyclings vattenrening. Än så länge är det ingen jätteapparat men jag tror det finns stora möjligheter att växa. När man anlägger t.ex. vägar eller utför andra anläggningsarbeten är det inte ovanligt att stora mängder schaktvatten samlas. Ibland kan detta vatten innehålla förhöjda halter metaller, organiska föroreningar eller vara väldigt grumligt och måste därför renas innan det kan släppas ut i en lämplig recipient (a.k.a vattendrag/hav/m.m.).

234234

Jag har under veckan fått en inblick i hur vattenreningen av överskottsvatten fungerar och har hjälpt till att utforma checklistor för arbetet med vattenrening. På bilden ovan ser ni en typisk vattenreningsstation. Jag har varit ute och spanat in hur de fungerar ”in action” på ställen där överskottsvatten inneburit ett problem för anläggaren.

Före och efter

Kommentera