Husflytt från Ängelholm till Svalöv

För en tid sedan var min TIRO-kollega Rickard nere i Skåne för att lära sig om Transport & Maskin-verksamheten i Syd. Jag satt på Malmö-kontoret för tillfället och arbetade med ett projekt för anläggningsbilar.

Det var en onsdagsmorgon när Rickard ringde och berättade att han var i full gång med att reka läget inför en kommande husflytt. ”Husflytt?”, frågade jag och han svarade att några flitiga gymnasieelever från Ängelholm hade byggt ett hus som nu skulle flyttas. Huset skulle med hjälp av två (ovanligt långa) trailers transporteras till Svalöv och göra några blivande Svalövsbor lyckliga. Rickard var tillsammans med Bobo Klementsson ute och rekade höjder och bredden inför den kommande flytten och jag blev nyfiken på hur flytten skulle gå till. Rickard tyckte det var ett spännande projekt men hans äventyr slutade tyvärr där, ty hans flyg till Arlanda skulle lyfta redan samma kväll.

Några dagar gick och jag lämnade Malmö för att spendera några veckor av den ovanligt kalla våren i Helsingborg. På Helsingborgs-kontoret träffade jag Bobo och det visade sig att huset skulle flyttas redan nästa måndag. Vi bestämde att jag skulle hänga med.

När vi på måndagsmorgonen kom till Ängelholm var kranen som skulle lyfta huset redan på plats och några lärare och elever från skolan stod och förberedde flytten. Huset de hade byggt var uppdelat i två delar på vardera 4×14 meter. För att klara denna ovanliga flytt hade två extra långa trailers hyrts in.

2321312

Lastningen gick utan problem och de båda husdelarna placerades med väldig noggrannhet på vars en trailer. Även om 14 meter kan tyckas väldigt långt och 4 meter brett var kanske den största utmaningen höjden. Med ett par centimeters marginal åkte vi under broarna på E6:an i 80 knyck, även om alla brohöjder var noggrant kontrollerade på förhand höll man andan under de lägsta.

e4444

Vi stötte inte på några större problem under transporten och allt gick som planerat. Dom trailers som användes hade tvångsstyrda bakaxlar, detta underlättade på de ställen där det var lite snävare svängar.

2222222222

På plats i Svalöv stod en kran uppställd och redo för att lasta av huset. Husdelarna lyftes av och placerades på en uppbyggd krypgrund. Krypgrunden skulle i ett senare skede underlätta installation och anslutning av el, vatten och värme.

Kommentera